Comunicat

Data:24.02.2021

Încheiere proiect: „Construire fabrică de prelucrare sticlă”, cod SMIS 116426.

DOOR PANELS S.R.L. în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 3720/08.02.2019 încheiat cu Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Regional 2014-2020 și cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organismul Intermediar a implementat
proiectul „Construire fabrică de prelucrare sticlă”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Scopul proiectului implementat: este de a deveni un pion semnificativ și hotărâtor pe piața geamurilor termopan, tripan și a
tâmplăriilor PVC, mai ales pe segmentul de piață a produselor speciale și de calitate superioară. Societatea va contribui în
mod direct la creșterea economică a zonei Careiului prin atragerea firmelor autohtone și străine din aria de activitate, care
să beneficieze de produse, mărfuri și servicii recunoscute pentru calitate și diversitate.
Obiective: completarea paletei de produse și servicii cu pachete de geam termopan, tripan și pachete de geam din sticlă
specială (laminată, călită, etc.) din fabricație proprie, concomitent cu asigurarea resurselor umane și tehnologice pentru
fabricarea de produse moderne, inovative, ingenioase.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Implementarea proiectului de dezvoltare, realizarea fabricii de prelucrare a sticlei »DOOR PANELS«.
2. Recrutarea personalului.
3. Implementarea procedurilor de lucru.

Rezultatul proiectului este fabrica de prelucrare sticlă realizată care asigură dezvoltarea durabilă a societății, utilizează
energie regenerabilă pentru încălzire și este accesibilizată pentru persoane cu dizabilități locomotorii și de vedere. Proiectul
are un impact direct la nivel local și regional prin cele 20 de locuri de muncă nou create, prin angajarea a două persoane
din categorii defavorizate, respectiv prin creșterea calității produselor.
Valoarea totală a proiectului este de 10.556.695,54 lei din care finanțarea nerambursabilă este 4.490.117,61 lei, iar
contribuția Uniunii Europene (contribuție din FEDR- Fondul European de Dezvoltare Regională) este de 3.816.599,97 lei
respectiv contribuția națională este de 673.517,64 lei;
• data începerii proiectului: 01.02.2017
• perioada de implementare: 01.02.2017 – 28.02.2021
• locaţia implementării: Carei, str. Uzinei nr.83/A, jud. Satu Mare.


Sediu: 445100 Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 14, județul Satu Mare;
Sediu secundar și punct de lucru: 447340 Urziceni, Comuna Urziceni, Drum Carei, km 5, județul Satu Mare; Punct de lucru 445100 Carei, str. Uzinei nr.83/A, județul Satu Mare;
Tel:+40 261 863 087; email: office@doorpanels.ro ; www.doorpanels.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați :
http://www.fonduri-ue.ro/, precum și  http://www.inforegio.ro/ro/https://www.facebook.com/inforegio.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României